ul. Kościuszki 8
21-505 Janów Podlaski

e-mail: carukowie@wp.pl
telefon 697 154 440

s